gittablume.dk © 2017

Om de forskellige terapiformer

 

De forskellige terapeutiske metoder kan behandle alle problemstillinger, men der er forskel på hvilken metode der vil have den bedste virkning for den enkelte person der søger terapi og hjælp.

 

ISTDP Intensiv dynamisk korttidsterapi er en effektiv måde at behandle en række psykiske idelser på, herunder depression, angst, stress, personlighedsforstyrrelser og psykosomatiske lidelser. Metoden inkluderer fund fra moderne hjerneforskning blandt andet vigtigheden af at være i kontakt med sine følelser. Terapien har fokus på de forsvar der forhindrer dig i at være sammen med vigtige følelser og erkendelser om dig selv. Vi samarbejder om at afdække selvdestruktive mønstre og forstå disse mønstres sammenhæng med din fortid. Terapien sigter mod at du bliver fri for dine belastende symptomer og får adgang til dine følelser på en livgivende og kontruktiv måde. Terapien skaber adgang for at du kan føle dig bedre tilpas med dig selv, og opnå en mere afklaret og styrket identitesfølelse.

 

Krop-gestalt terapi er en oplevelsesorienteret terapiform hvor du arbejder med at skabe kontakt til dine følelser og til kroppens fornemmelser og impulser, så du bliver bedre til at tolke og forstå dine symptomer i problematiske situationer. Du lærer derved at reagere mere i overensstemmelse med det du har brug for og som er sundt for dig. Og komme til at føle dig som et mere helt menneske. Den hedder krop-gestaltterapi fordi den tager udgangspukt i at kroppen indeholder de nødvendige informationer for hvad der er godt og dårligt, rigtigt og forkert.

 

Skematetapi er udviklet af Dr.Jeffrey Young. Det er en terapiform, der kan ændre de uhensigtsmæssige mønstre, som er opstået under opvækst og ungdom. Vi arbejder på at kortlægge de uhensigtsmæssige mønstre der står i vejen for at du kan være i dig selv og i relationer på en god og tilfredsstillende måde. Og vi arbejder sammen om at du får det bedre med dig selv, vi har bl.a fokus på dine selvkritiske og selvforringende tanker, og på de holdniger til dig selv og andre der skaber afstand i stedet for nærhed, omsorg og kærlige følelser. Vi har fokus på at du opnår accept og afklaring af hvem du ønsker at være, og hvordan du ønsker at leve dit liv.

 

Eksponeringsbehandling er en oplevelsesorienteret terapiform hvor du får redskaber til at håndtere din angst mens du er i den vanskelige situation.

F.eks. i forhold til:

  • Fobier
  • Tvangshandlinger
  • Trang til alkohol eller stoffer

Terapi - supervision

Familieterapi med børn

ved psykoterapeut Gitta Blume   

Gitta Blume

Vesterled 9, 6000 Kolding

Tlf.nr.: 5349 2170