gittablume.dk © 2017

Supervision eller personaletræning

 

Til sundhedsfaglige, sociale, psykologiske og pædagogiske faggrupper.

Supervision er en læreproces, som kan hjælpe den enkelte til at øge og udnytte sine faglige og personlige kvalifikationer bedre, og at få nye indsigter og arbejdsredskaber.

Supervision er med til at fremme gode processer på arbejdspladsen. Den er til gavn for såvel den enkelte som teamet og ledelsen.

At være fagligt dygtig indebærer, at man har hjertet med. Dette gælder i alle fag, men er i særdeleshed vigtigt, når man arbejder med mennesker.

 

Supervision gives med henblik på:

  • at bedre den personlige håndtering og faglige forståelse i det daglige arbejde
  • at den enkelte medarbejder får kompetencer til løse sine arbejdsopgaver bedre
  • at den enkelte medarbejder bliver i stand til at øge og udnytte sine faglige og personlige kvalifikationer bedre
  • at gruppen tilføres ny viden gennem undervisning og drøftelse af faglige synsvinkler
  • at den enkelte bliver bedre til at handle kvalificeret i forhold til kolleger og i forhold til sit fag
  • at løse interne konflikter og udbygge samarbejdet
  • at gruppen bliver i stand til gensidigt at supervisere hinanden

Terapi - supervision

Familieterapi med børn

ved psykoterapeut Gitta Blume   

Gitta Blume

Vesterled 9, 6000 Kolding

Tlf.nr.: 5349 2170